Jakie badania wykonujemy

1

Kierowców zawodowych oraz kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub komendy policji:

 • - badania psychologiczne kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki
 • - badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • - badania/konsultacje psychologiczne dla osób posiadających pojazdy służbowe
 • - badania psychologiczne dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • - badania psychologiczne dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 • - badania psychologiczne instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • - badania psychologiczne dla osób skierowanych przez lekarza
 • - badania psychologiczne dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
 • - badania psychologiczne dla sprawców wypadków drogowych
 • - badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
 • - badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu
 • - narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • - konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie

2

Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • - operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych

Urządzenia z jakich korzystamy

Miernik czasu reakcji
aparat do badań psychologicznych i psychotechnicznych

Aparat krzyżowy
aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z krzyżowym układem bodźców

Tablice Poppelreutera
badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej

Ciemnia kabinowa
badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie