Kim jesteśmy?

Centrum Badań Psychologicznych i Psychotechnicznych jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie psychologii pracy. Pracownia Badań Psychologicznych zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym oraz posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Pracownia jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod numerem 93/2015.

Pracownia

Centrum Badań Psychologicznych i Psychotechnicznych dzięki nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników. Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę Alfa Electronics, dzięki której skrócony jest czas badania (do 45minu). Sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych oraz sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń.